Bir Bakanlığın Rotasyon Uygulamasında Değişiklik Yapıldı | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.
Ana Sayfa
Dolar : 3,8338 Euro : 4,7176 Bist : $11.360
Ana Sayfa >> Bir Bakanlığın Rotasyon Uygulamasında Değişiklik Yapıldı07.01.2018 21:35

Bir Bakanlığın Rotasyon Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Bir Bakanlığın Rotasyon Uygulamasında Değişiklik Yapıldı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarından bazı unvanlarda olanların zorunlu yer değiştirmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.


Bu haber 50 kez okundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan ve rotasyona tabi olan; mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker ve biolog unvanlı Devlet memurlarının; ilk defa, yeniden, kurum dışı ve kurum içi nakil yolu ile atandıklarında iki yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaması kuralı kaldırıldı.

-Rotasyona tabi unvanlarda görevli olanlardan, aday memur statüsünde olanlar da naklen atanabilecek.

-Rotasyona tabi unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personelin, kendilerine en az üç tercih sunulmak suretiyle başka hizmet bölgelerine atanması kuralı kaldırıldı.

-Mazeret sebebiyle yer değişikliklerinde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacak.

-Rotasyona tabi personelden yönetici konumunda olanların nüfusa kayıtlı olma durumu nedeniyle bazı yerlere atanamamasını düzenleyen hüküm kaldırıldı.

-Rotasyon uygulamasında, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında geçen hizmet süreleri, bulunulan ilin hizmet bölgesinde geçmiş sayılacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile temiz hava merkezi müdürlükleri ve altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerinde görev yapan altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,

b) Merkez ve taşra teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı birimlerinde mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker ve biolog,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı hizmet birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Aday memur statüsünde olan personelin nakli yapılamaz.” ibaresi çıkarılmış, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkez teşkilatında geçen hizmet süresi Ankara İlinin bulunduğu, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında geçen hizmet süresi ise bulunduğu ilin hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Diğer MEMUR haberleri
Tüm Kategoriler

EĞİTİMİ "KOÇ"LARA BIRAKMAYALIM

EĞİTİMİ
  • EĞİTİMİ
  • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • Lojman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • MEB Şube Müdürlüğü Sınavı 18 Mart'ta Yapılacak
  • Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/