BAZI MEMURLARIN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> BAZI MEMURLARIN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR23.06.2020 11:06

BAZI MEMURLARIN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR

BAZI MEMURLARIN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILIYOR


Üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları veya görev sürelerinin bitmesi halinde atanacakları kadrolar ve yararlanacakları mali haklar ile kadroları kaldırılarak başka unvanlara atanmış olan müşavir ve danışmanların mali haklarına ilişkin yeni düzenleme yapılıyor.


Bu haber 4055 kez okundu.
Üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları veya görev sürelerinin bitmesi halinde atanacakları kadrolar ve yararlanacakları mali haklar ile kadroları kaldırılarak başka unvanlara atanmış olan müşavir ve danışmanların mali haklarına ilişkin yeni düzenleme yapılıyor. 

“Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında verilen önergelerle kamu görevlilerinden bazılarının mali haklarına ilişkin maddeler de eklendi. 


 
A-Kadrosu kaldırılmış olan Müşavir ve Danışmanlara ilişkin yapılan düzenleme 

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK bakanlık müşaviri, müşavir ve danışman kadrolarını kaldırarak bu kadrolarda görev yapmakta olanların atanacağı görevleri belirlerken, bu personele 2 yıl süreyle eski görevlerine ait ücretin ödenmesine de hükmetmişti.

TBMM gündeminde olan torba kanun teklifine yapılan ekleme ile; Müşavir ve Danışman kadrolarında görev yaparken 9 Temmuz 2018 tarihinde kadroları kaldırılarak başka kadrolara atanmış olanlara, kaldırılan kadrolarının mali hakları üzerinden ödeme yapılmasını sağlayan düzenlemenin süre kuralının değiştirilerek söz konusu memurların atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece aylık ücretlerinin kaldırılan kadrolarına ilişkin ücret unsurları üzerinden ödenmesi sağlanıyor.

9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarında ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarında görev yapmakta olanlardan, kadrolarının kaldırılması sebebiyle atanmış oldukları kariyer mesleklerde veya ihraz etmiş oldukları unvanlarda ya da araştırmacı kadrolarında görev yapmakta olanlar, atandıkları kadrolarda bulundukları sürece, 9 Temmuz 2018 tarihinde görev yapmakta oldukları kadro için geçerli olan ödeme unsurlarını almaya devam edecek.

Öte yandan, kaldırılan Bakanlık Müşaviri kadroları üzerinden maaş alanların aylık ücret miktarı 2020 yılının ilk yarısında (aile yardımı hariç, 3600 ek gösterge ve %15 gelir vergisi diliminde) aylık net 10.835 TL’dir.

Bu düzenlemeyle, 9 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılan Müşavir ve Danışman kadroları, ücret ödemesi yönüyle şahsa bağlı hale gelmiş olacak.

B- 6400 ve daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlara ilişkin düzenleme 

1- Kamu görevlileri arasından ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlere atananlar,  görevden alındıklarında veya görevleri sona erdiğinde, Cumhurbaşkanlığına bağlı,  ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolarına atanacak. Bu kapsamda atananlar, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde, yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atanacak.

Bunlardan, ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerde kesintisiz en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanların aylık ücretleri, atandıkları yeni görevlerde bulundukları sürece, atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 2 yıl süreyle eski görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak ödenecek.

Kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere başkan ve başkan yardımcısı atananlardan görevlerinden alınanlar da, ek göstergelerine bakılmaksızın bu uygulamadan yararlanacak. Bu uygulamadan; hakim ve savcılar, TSK personeli, dışişleri meslek personeli ile mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren yönetici kadrolarında bulunanla yararlanamayacak.

Öte yandan, ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine açıktan atananlar, görevden alındıklarında veya görevleri sona erdiğinde, bir ay içinde talepte bulunduklarında, Cumhurbaşkanlığına bağlı,  ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak. Talepleri uygun görülmeyenlerin memuriyetle ilişikleri kesilecek.

2-   Kamu görevlileri arasından ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanmış olanlardan 9/7/2018 tarihinden bu düzenlenmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönemde görevden alınmış olan (atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç) veya görev süresi sona ermiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki yöneticilik görevlerinin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak.

Bu personel, üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek. Bu kapsamdaki müşavir veya danışman kadro veya pozisyonları mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları ve emeklilik hakları bakımından bakanlık müşaviri kadrosuna denk olacak.

Bunlardan, ek göstergesi (6400) ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerde kesintisiz en az 2 yıl fiilen görev yapmış olanların aylık ücretleri, atanmış oldukları görevlerde bulunuyor olmaları şartıyla, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere ikinci yılın sonuna kadar, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak ödenecek. . Ancak önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ücret alanlara ilişkin 2 yıllık ödeme süresi hesabına, bu şekilde ödeme yapılmış olan süreler de dahil edilecek. 

9/7/2018 tarihinden bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona erenlerden müşavir kadrolarına veya talepleri üzerine farklı kadro veya pozisyonlara atanmış olup da bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle anılan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, bu uygulamadan yararlanamayacak. Bunlardan müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, üst yönetici tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.

Bu düzenlemeyle, bakanlıklarda “bakan danışmanı” kadrosundan ayrı olarak yine bakanlık müşavirleri ve danışman kadrolarına sıklıkla rastlanabilecek.

C- Vali kadrolarında olanlara ilişkin düzenleme 

1- İl valisi olarak görev yaparken görevden alınanlar vali-mülkîye başmüfettişi unvanlı kadrolara atanacak. Bu kapsamda atananların aylık ücretleri, atandıkları kadrolarda bulundukları sürece il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilecek.

Görevden alınan İl Valilerinin eski görevlerine ait mali haklardan yararlanmasında, 2 yıl görev yapmış olma şartı aranmadığı gibi, eski görevlerine ait mali unsurlardan yararlanma süreleri de 2 yıl ile sınırlandırılmıyor.

2- 9/7/2018 tarihinden bu düzenlenmenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönemde görevden alınarak (atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç) atandıkları mülkiye başmüfettişi veya mülkiye müfettişi kadrolarında görev yapmakta olan valiler, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte İçişleri Bakanlığında vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara atanmış sayılacak. Bunların aylık ücretleri, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, il valisine ait ödeme unsurları esas alınarak verilecek.

Öte yandan, il valisi olarak görev yaparken görevden alınanlar vali-mülkîye başmüfettişi unvanlı kadrolara atanıp il valisi maaşı almaya devam edecek olanlar, 2020 yılının ilk yarısında geçerli olan katsayılara göre (aile yardımı hariç, 3600 ek gösterge ve %15 gelir vergisi diliminde) aylık net 15.299 TL maaş alacak.

Bu düzenlemeyle, merkez valiliği uygulamasına benzer bir sisteme geçilmiş olacak.

Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer MEMUR haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/