Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı nasıl? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı nasıl?21.09.2018 21:33

Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı nasıl?

Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı nasıl?


3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı sayılı cetvellerde yer alan ve Cumhurbaşkanı kararı ile atama yapılan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanacaklarda, belli bir hizmet süresine sahip olma şartı da aranmaktadır.


Bu haber 1652 kez okundu.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı sayılı cetvellerde yer alan ve Cumhurbaşkanı kararı ile atama yapılan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanacaklarda, belli bir hizmet süresine sahip olma şartı da aranmaktadır. 

Aranan hizmet süresi şartı, atama yapılacak kadronun yer aldığı cetvele göre değişirken, aynı cetvelde olmakla birlikte bazı unvanlara atanacaklarda hizmet süresi şartı aranmayabilmektedir. 


 
Bazı kadrolara atanmada aranan hizmet süresi şartının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesiyle, bu görevlere atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde (kadronun derece ve ek göstergesine göre değişen) belirtilen hizmet süresi şartının artık aranmayacağını değerlendirmekteyiz. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı da aranıyor.

Öte yandan, yurtdışı daimî görevlere yapılacak atamada ve istisnai kadrolara atamalarda ise hizmet süresi şartı aranmıyor. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (II) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı da aranıyor.

Ancak, (II) sayılı cetvelde yer almalarına rağmen, aşağıda belirtilen kadrolara atamalarda “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak" şartı aranmıyor.

İstisnai kadrolara atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
Kariyer mesleklere atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.
İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklarda, “kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı yerine “kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak” şartı aranmaktadır.
I SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

Diyanet İşleri Başkanı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri
Savunma Sanayii Başkanı
Bakan Yardımcıları
Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
Özelleştirme İdaresi Başkanı
Sayıştay Başsavcısı
Valiler
Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM’ce seçilen üyeleri hariç)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri
Yükseköğretim Kurulu Üyeleri
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri
Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri
Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
Gelir İdaresi Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı
Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı
Bakanlıkların, Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile Diğer Kurul Başkanları
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları
Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
Toplu Konut İdaresi Başkanı
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı
Vergi Denetim Kurulu Başkanı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri
Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları
Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları
Genel Müdürler
Strateji Geliştirme Başkanları
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı
İller Bankası Genel Müdürü
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Adli Tıp Kurumu Başkanı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
II SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri
Diplomasi Akademisi Başkanı
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kurum Başkanları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları
Sayıştay Savcıları
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcıları
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları
Polis Akademisi Başkanı
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeleri
Bakanlık Daire Başkanları
Bakanlık Müfettişleri (Adalet, Mülkiye, Vergi ve İş Müfettişleri dâhil)
Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri
I. Hukuk Müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı
Genel Müdür Yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dâhil)
Gelir İdaresi Daire Başkanları
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkan Yardımcıları
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcıları
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Spor Toto Teşkilat Başkanı
Daimi Temsilci Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlık ve Bağlı İlgili, İlişkili Kuruluşlarının Yurtdışı Sürekli Görevlerine Atanacaklar
İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri
Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcıları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Yardımcıları
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri
Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcıları
Spor Müşavirleri
Bakanlıklardaki Kurul Üyeleri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri
Vakıflar Meclisi Üyeleri
Bölge Müdürleri (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil)
Defterdarlar
Bakanlık İl Müdürleri
İl Emniyet Müdürleri
İl Müftüleri
Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar
Vergi Dairesi Başkanları
Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları
Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Etiketler: memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer KAMU haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/