LOJMANLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE SATILMASI NASIL OLACAK? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> LOJMANLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE SATILMASI NASIL OLACAK?13.12.2017 21:22

LOJMANLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE SATILMASI NASIL OLACAK?

LOJMANLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE SATILMASI NASIL OLACAK?


Kamu çalışanlarını ilgilendiren bazı düzenlemelerin de yer aldığı 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Dair Kanun" 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı.


Bu haber 853 kez okundu.
Kamu çalışanlarını ilgilendiren bazı düzenlemelerin de yer aldığı 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Dair Kanun" 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlandı.

Bu torba Kanunda, kamu konutlarının satışına ve yapılacak satışta önceliğin bu konutlarda oturmakta olanlara verilmesine ilişkin hükümler de yer aldı.


 
Hangi lojmanlar satılacak?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları satılacak.

Bu konutlardan; savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılmakta olanların satışı ise, ilgili bakanlıkların uygun görüşü alınmak şartıyla Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile mümkün olacak.

Konut satışına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Lojman satışı nasıl olacak?

Kat mülkiyeti kurulan kamu konutları bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak, ihale yoluyla satılacak.

Satışa ilişkin ihalenin yapıldığı tarihte o lojmanda oturmakta olanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak. Ancak, içinde oturanlara satışta öncelik tanınacak lojmanların; üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş görev, sıra ve hizmet tahsisli olmaları gerekecek.

Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli (en yüksek teklif), konutta oturmakta olup öncelikli satın alma hakkı bulunana tebliğ edilecek. Hak sahibinin oturduğu kamu konutunu bu bedelden satın almak istemesi durumunda, tebligattan itibaren 15 gün içinde ihale bedelini peşin ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesi düzenlemesi gerekecek. Ödemenin peşin yapılması durumunda ihale bedeli üzerinden %10 indirim uygulanacak, peşin ödeme yapılmadığında ise ihale bedeli dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilecek.

Öncelikli satın alma hakkı sahibi, kendisine yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde; kamu konutunu satın almak istemediğini bildirirse veya herhangi bir bildirimde bulunmazsa ya da yükümlülüklerini (ödeme ve sözleşmeye ilişkin) yerine getirmezse, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek. Ayrıca, lojmanda oturana da tebligat yapılarak konutu iki ay içinde tahliye etmesi istenecek ve lojmanın tahliyesi sağlanacak.

Lojmanların satışına ilişkin uygulama konusundaki usul ve esasları belirleme ve ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme konusunda, mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğer konutlar için ise Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İçinde oturanların lojmanı satın alması ile ilgili bazı hususlar

Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş görev, sıra ve hizmet tahsisli olan bir lojmanda, lojmanın satışına ilişkin ihale tarihinde oturmakta olanlar, ihalede oluşacak en yüksek bedeli peşin (%10 eksiği ile) ödeyerek veya peşinatını verip taksitli satış sözleşmesi düzenleyerek bu lojmanı satın alabilecek.

Üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış kamu konutlarında oturanlar, oturdukları lojmanı satın alamayacak.

Lojmanda oturanların, ihalede oluşan fiyatın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, satın alma konusundaki kararlarını vermeleri ve buna ilişkin işlemleri yapmaları gerekecek.

Öte yandan, içinde oturduğu lojmanı satın almak isteyen hak sahibinin üzerine kayıtlı başka bir konutunun olup olmadığına bakılmayacağı gibi, satın alınacak lojmanın daha sonra başkasına satılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor.

Etiketler: memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer KAMU haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/