Emniyet personelinin bazı görevlerinin hangi hizmet bölgesinde ... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Ana Sayfa >> Emniyet personelinin bazı görevlerinin hangi hizmet bölgesinde ...11.06.2018 01:35

Emniyet personelinin bazı görevlerinin hangi hizmet bölgesinde ...

Emniyet personelinin bazı görevlerinin hangi hizmet bölgesinde ...


Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin kuralları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.


Bu haber 243 kez okundu.
Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin kuralları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, TSK personeli ile birlikte yurtdışında operasyonlara katılan emniyet personelin bu yerlerde geçirdikleri sürelerin yer değiştirme suretiyle atanmalarında belli bir hizmet bölgesinde geçmiş sayılması sağlandı.

EMNİYET PERSONELİNİN BAZI GÖREVLERİNİN HANGİ HİZMET BÖLGESİNDE GEÇMİŞ SAYILACAĞI BELİRLENDİ
 
Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilen emniyet mensuplarının bu yerlerde geçirdikleri süreler, yer değiştirme suretiyle atamalarda belirlenen 2. Bölgenin (F) alt sırasında sayılan yerlerde geçmiş sayılacak.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 İnci maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında görevlendirilen personelin görevlendirildiği yerlerde çalıştığı süreler, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen ikinci bölgenin (F) alt bölgesi için belirlenen süre esas alınmak suretiyle ikinci bölge hizmet süresinden sayılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

Etiketler: memur haber -memur haberleri -memur -okul müdürleri -kamu -izin -mevzuat -para -eğitim -sondakika -flaşhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -mebhaber -gündem -politika -yaşam -sondakika -flaş -MEB -Şube Müdürlüğü - Atama - Esastan İptal Kararı

Diğer EMNİYET haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/