EGM 17 şehirde personel alımı yapacak… | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> EGM 17 şehirde personel alımı yapacak…24.12.2017 22:23

EGM 17 şehirde personel alımı yapacak…

EGM 17 şehirde personel alımı yapacak…


Emniyet Genel Müdürlüğü farklı şehirlerde görevlenlendirilecek avukat alımı yapacak. EGM personel alımı başvurusu, il emniyet müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olup ilana Hukuk fakültesi mezunu adaylar başvuru yapabilecek.


Bu haber 434 kez okundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü farklı şehirlerde görevlenlendirilecek avukat alımı yapacak. EGM personel alımı başvurusu, il emniyet müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olup ilana Hukuk fakültesi mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

EGM başvuru şartları nelerdir?

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere
merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Avukat) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca
yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve
nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

 

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.

d) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından
Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği
verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru
Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli
personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak
işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016-2017 yıllarında yapılan KPSS-P3 puanı esas
alınacaktır.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması
halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların
atamalarının yapıldığı birimde “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli
Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği”ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup,
başvuruda bulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları
gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında

Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri
taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu
başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar
sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek). Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter
tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi
onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul
edilmeyecektir.)

d) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık
Ruhsatname örneği,

e) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin cezası olmadığına dair barodan
alınacak belge,

f) KPSS Sonuç belgesinin internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet
Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 18/12/ 2017 – 22/12/ 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE
KONULARI

2016-2017 yılı KPSS P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak
üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri
www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların
merkezi sınav (2016-2017 KPSS P3) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği
halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asıl aday
sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel
Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim
tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak
bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu
raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip
yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin
atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde
görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

ÜÇ YIL SÜRELİ MESLEKİ TECRÜBEYİ İSPATLAYICI BELGELER;

1- Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak
belgeyi,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev
yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; Avukat veya hukuk
müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesi örneği.


Diğer EMNİYET haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/