DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR? | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?07.01.2018 21:50

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?


Devlet memurlarının, haklarında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı idari yargıda iptal davası açmaları mümkün olmakla birlikte, 60 günlük dava açma süresinin başlangıcı tarihinin bilinmesi de önem taşımaktadır.


Bu haber 355 kez okundu.
Devlet memurlarının, haklarında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı idari yargıda iptal davası açmaları mümkün olmakla birlikte, 60 günlük dava açma süresinin başlangıcı tarihinin bilinmesi de önem taşımaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disipline aykırı fiil ve davranışlarından dolayı memurlar hakkında, fiilin ağırlık derecesine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezalarının verileceğine hükmetmiştir.


 
Kanunda ayrıca; hangi diplin cezasının kimler (disiplin amirler veya disiplin kurulları) tarafından verilebileceği, disiplin cezası verilebilmesi için uyulması zorunlu zamanaşımı süreleri, disiplin cezası verilirken kimin kararının alınması gerekeceği, verilen cezalara nereye ve hangi süre içinde itiraz edilebileceği, itirazın kabulü halinde disiplin amirinin nasıl hareket edeceği, süresinde itiraz edilmeyen cezaların kesinlik kazanacağı ile disiplin cezalarına karşı yargı yoluna gidilebileceği hususları da düzenlenmiştir.

Disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması

657 sayılı Kanun, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceğini hüküm altına almıştır. Ancak, henüz kesinleşmeden disiplin cezasına karşı açılan davalarda, mahkemeler tarafından davanın reddi yönünde kararlar verildiği de görülmektedir.

Disiplin cezalarından;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesmeye karşı 7 gün içinde ilgili disiplin kuruluna itirazda bulunulmadığında, bu disiplin cezaları kesinlik kazanmaktadır.

-Kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı 7 gün içinde ilgili yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunulmadığında, disiplin cezası kesinleşmektedir.

-İtiraz edilen disiplin cezaları, disiplin kurulunun red kararının memura tebliği ile kesinlik kazanmaktadır.

-Devlet memurluğundan çıkarmaya karşı itiraz usulü bulunmadığından, bu ceza memura tebliğ ile kesinlik kazanmaktadır.

Disiplin cezalarına karşı dava açma süresinin başlangıcı

**Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı, bu cezanın verildiğine ilişkin işlemin memura tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

**Memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili disiplin kuruluna itiraz edilmediği için kesinleşen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, işlemin memura tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

**Memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili yüksek disiplin kuruluna itiraz edilmediği için kesinleşen kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı, işlemin memura tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

**7 günlük süre içinde yapılan itiraz üzerine verilen red kararına karşı, red kararının memura tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

**Süresinde itiraz edilmesine rağmen bu itiraza 60 gün içinde cevap verilmediğinde, bu zımni red işlemine istinaden, itiraz başvurusunu izleyen 60 günden sonraki 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Diğer haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/