MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARI SİL BAŞTAN... | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.Memur, Öğretmen, KPSS, e-okul, eğitim, sendika, belediye, memur alım ilanları
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARI SİL BAŞTAN...02.01.2018 16:09

MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARI SİL BAŞTAN...

MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARI SİL BAŞTAN...


MEB Bakanlık Müfettişliği Atamalarına Danıştay'dan İptal


Bu haber 535 kez okundu.

Sendikamız tarafından Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığıma ait E:2017/42 sayılı dosya üzerinden, “2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu” isimli düzenlemenin iptali ve  yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü kısmen reddi kararı üzerine “Yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususların, normlar hiyerarşisinde daha alt düzeydeki ‘Kılavuz’ isimli işlem ile düzenlenemeyeceği (…) ”, Kılavuz isimli düzenlemenin tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiğinden bahisle sözü edilen karara itiraz edilmiştir.

Sendikamızca yapılan itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No:2017/857 ve 09/10/2017 tarihinde “Dava konusu Kılavuzun bir bütün olarak irdelenmesinden, dayanağı Kanun hükmüyle yetki verilmeyen ve ancak yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bazı kurallara da bünyesinde yer vererek kapsamını aştığı, örneğin, mülakata başvuruya engel halleri düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Belirtilen bu sebep, içeriği itibarıyla, Kılavuzun tamamının yürütmesinin durdurulmasını gerektirir nitelikte olduğundan, davalı idarece Yönetmeliğin, Kanunda verilen yetkinin kapsamına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. (…) ” demek suretiyle itirazı kabul etmiş, Kılavuz’un tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Sözü edilen bu karar (yürütmenin durdurulması kararının etki sahası ve itirazın kabulüne ilişkin gerekçe de dikkate alınarak) 2577 s. İYUK md.28 uyarınca en geç 30 (otuz) gün içinde uygulanmak zorundadır. Kararın uygulanması, yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Kılavuz’a dayalı olarak tesis edilen işlemlerin tamamının da “açıkça hukuka aykırı” olduğunun hukuken saptanması sebebiyle, bu işlemlerin iptalini gerektirmektedir.

Kılavuzun tamamının yürütmesinin durdurulması kararı ile yeniden bir düzenleme yapılması gerekeceği, Kanunda belirtilen “1” yıllık sürenin de dolması nedeniyle kılavuz ya da yeni bir yönetmelik ile ortaya çıkan durumun düzeltilemeyeceği; yürütmenin durdurulması kararının uygulanması uğruna ilkin 475 Bakanlık Maarif Müfettişinin atamasının iptal edilmesi gerektiği; yapılacak yeni bir düzenlemede ise, ‘Milli Eğitim Ordusu’nun nüfusu (öğrenci, öğretmen ve diğer memur sayıları ile denetlenmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi gereken kurum ve kuruluş sayıları da dikkate alınarak) Maarif Müfettişlerine Bakanlık Maarif Müfettişi unvanı verilmesi, özlük ve parasal haklarının da bu unvana uyarlı hale getirilmesi gerektiği de açıktır.

Dava Daireleri Kararı

danistay-karari-1-289x400.jpgdanistay-karari-11-289x400.jpgdanistay-karari-12-289x400.jpgDiğer EĞİTİM PERSONELİ haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/