Ekders Onayı İçin Enflasyon Zammı İlaveli Yeni Katsayı Oranları | Memurlarınsesi-Memur haberleri-Kamunun haber sitesi.
Ana Sayfa
Dolar : 3,7787 Euro : 4,6350 Bist : $10.240
Ana Sayfa >> Ekders Onayı İçin Enflasyon Zammı İlaveli Yeni Katsayı Oranları07.01.2018 21:52

Ekders Onayı İçin Enflasyon Zammı İlaveli Yeni Katsayı Oranları

Ekders Onayı İçin Enflasyon Zammı İlaveli Yeni Katsayı Oranları


Ekders onayı için enflasyon zammı ilaveli yeni katsayı oranları ile ilgili maliye Bakanlığı genelgesi yayınlandı...


Bu haber 62 kez okundu.

Maliye Bakanlığı tarafından ek ders onayı için enflasyon zammı ilaveli yeni katsayı oranları ile ilgili genelge yayınlandı.

A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler
Bilindiği Üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında-.
"Mali)* Bakanlığı, H inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, uçuncu ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile S inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur, ”
hükmü yer almaktadır.
I- Toplu Sözleşmenin anılan hükmüne ilişkin olarak 01/01/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak Üzere:
o) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tuturlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.108550), memuriyet tuban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1.699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zumlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.941,60 TL’ye yükseltilmiştir.
e) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Ivsaslnrın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.296.80 TL’ye yükseltilmiştir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/7/2017 tarihli ve 5820 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,69 oranında artırılmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin I inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri *«5,69 oranında artırılmıştır

GENELGEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!Diğer EĞİTİM PERSONELİ haberleri
Tüm Kategoriler

EĞİTİMİ "KOÇ"LARA BIRAKMAYALIM

EĞİTİMİ
  • EĞİTİMİ
  • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • Lojman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
  • MEB Şube Müdürlüğü Sınavı 18 Mart'ta Yapılacak
  • Öğretmenlere Yeni Sınav Görevi
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder
http://www.memurlarinsesi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..Memurlarınsesi-Memur haberleri -Kamunun haber sitesi.
haberyazilimi.com - http://www.memurlarinsesi.com/